Alu-Service

O firmie  |  Oferta  |  Referencje  |  Realizacje  |  Kontakt

Fasady

logo aluprof

 

MB-SR50 N ściana słupowo-ryglowa

MB-SR50N

System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych - płaskich typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji.  Rozwiązanie to jest modyfikacją bardzo popularnego systemu fasady MB-SR50, wychodzącą naprzeciw  aktualnym trendom panującym w architekturze.

Kształt słupów i rygli pozwala budować estetyczne fasady z widocznymi wąskimi liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość konstrukcji.

Charakterystyczne dla systemu MB-SR50 zaokrąglenie kształtowników o promieniu 2,5 mm w systemie MB-SR50Nzostało zastąpione tzw. ostrą krawędzią. Zabieg ten zasadniczo wpływa na estetykę konstrukcji -  zastosowane kształty profili umożliwiają  taki dobór profili słupów i rygli, który daje efekt zlicowania powierzchni  słupów i rygli od strony wewnętrznej fasady. Dzięki temu zabudowa przeszklenia może stanowić jednolitą w widoku kratownicę. Ułatwia to jednocześnie estetyczne i dokładne połączenia z innymi elementami zabudowy: ściankami wewnętrznymi i podwieszanymi sufitami.

 

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

 


 

MB-TT50 ściana słupowo-ryglowa o wysokiej izolacyjności termicznej

MBTT50 szklo dwukomorowe 300


System fasadowy słupowo-ryglowy pozwalający na wykonywanie ścian osłonowych lub wypełniających, dachów oraz konstrukcji przestrzennych.

Zostało w nim zastosowane nowe podejście do konstrukcji profili aluminiowych i akcesoriów odpowiadających za szczelność i izolację termiczną połączeń. Dzięki temu fasada zapewnia wysoki poziom ochrony budynku przed utratą energii cieplnej.

System MB-TT50 daje szerokie możliwości kształtowania zabudowy, jest też przewidziany jako podstawa rozwiązań przeciwpożarowych i antywłamaniowych.

System MB-TT50 posiada certyfikat Instytutu PHI Darmstadtw najwyższej klasie A+, co jest potwierdzeniem, że wykonane w nim konstrukcje mogą być wykorzystywane przy budowie obiektów pasywnych.

 

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

 

{uniform form=5/} 

yawal

 

FA 50N SWFA50NSW

 

Jeden z najnowszych produktów w ofercie firmy YAWAL. System okna strukturalnego FA 50N SW ma charakter uniwersalny, który pozwala na wykonanie okna w fasadzie równolegle wysuwnego, rozwiernego lub uchylnego o szkleniu mocowanym mechanicznie.

Okno zostało zaprojektowane w taki sposób, aby profile aluminiowe ramy skrzydła okiennego od strony zewnętrznej elewacji były niewidoczne. Kształt profili dostosowano do możliwości zamontowania w niej typowych, według standardów europejskich, okuć i mechanizmów nożycowych.

Istotną cechą nowego rozwiązania jest fakt, że pozwala ono na realizację projektów okien uchylnych, a zwłaszcza równolegle wysuwnych o dużych wymiarach.

Stosując konstrukcje można wykonywać skrzydła o szerokości do 2 m i wysokości do 3 m.

 

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

 


 

FA 50NFA50N

 

System FA50N jest systemem profili aluminiowych, przeznaczonym do wykonywania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych (zwroty, załamania). Pozwala również na konstruowanie dachów przeszklonych, świetlików oraz konstrukcji przestrzennych.

Konstrukcja nośna ściany osłonowej składa się z profili pionowych (słupów) oraz poziomych (rygli) o przekroju skrzynkowym i standardowej szerokości 50 mm.

Możliwe jest stosowanie słupów o głębokości od 16 do 189 mm oraz rygli 22 do 135 mm. W polach konstrukcji nośnej możliwe jest stosowanie różnego rodzaju wypełnień takich jak: szyby pojedyncze i zespolone, płyty poliwęglanowe, płyty elewacyjne z materiałów kompozytowych i inne. Grubość stosowanego wypełnienia do 48 mm. Zamocowanie wypełnienia realizuje się za pomocą zewnętrznych aluminiowych listew dociskowych o różnych kształtach. W wersji SL wypełnienie mocowane jest bez widocznych profili dociskowych (efekt gładkiej powierzchni szklanej). Możliwe jest kształtowanie pól wypełnień stanowiących pasy podokienno - nadprożowe. W pola fasady można wstawiać elementy otwierane (okna i drzwi) dowolnych systemów YAWAL.

Zapewnienie wysokich parametrów szczelności na przenikanie wiatru i wody uzyskuje się poprzez zastosowanie uszczelek z EPDM. Zamocowanie konstrukcji ściany osłonowej do budynku odbywa się z wykorzystaniem specjalnych konsoli aluminiowych.

 

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

 


 

FA 50FA50

 

System Fasada 50 umożliwia tworzenie ścian osłonowych mocowanych do istniejących budynków lub do specjalnie przygotowanych konstrukcji stalowych lub żelbetowych.

Ściany osłonowe montowane są na płaszczyznach pionowych i pochylonych, możliwe jest również wykonywanie ścian osłonowych łukowych.

Konstrukcję nośną systemu stanowią słupy i poprzeczki, mocowane do siebie odpowiednimi łącznikami. System mocowania poprzeczki do słupa gwarantuje uzyskanie dużej szczelności i dobre wentylowanie konstrukcji ściany osłonowej.

Jako wypełnienie używa się szyb pojedynczych, klejonych, zespolonych lub kuloodpornych.

 

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

 

{uniform form=5/}

logo-aliplast

MC WALL Producent: ALIPLAST

 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU:

MC

System lekkiej ściany osłonowej. Ściana osłonowa MC-Wall składa się z pionowych słupów i poziomych rygli połączonych ze sobą za pomocą trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej. 2 lub 3 łączniki Ø 6 ze stali nierdzewnej przypadające na jeden węzeł zapewniają bardzo wysoką nośność połączenia słup-rygiel, zarówno w płaszczyźnie oddziaływania parcia wiatru, jak i w płaszczyźnie obciążenia szybą. Nie koliduje to z możliwością zastosowania tradycyjnych wsporników rygli, bądź mocowania ich tylko za pomocą wkrętów od czoła.

Rygle izolowane są poprzez przekładkę termiczną zaciskaną w firmie Aliplast na etapie produkcji profili. Eliminuje to możliwe do wystąpienia błędy wynikające z montażu przekładki termicznej na budowie. Rozwiązanie rygla zintegrowanego z przekładką termiczną znacznie przyśpiesza montaż ściany fasadowej. Dobór przekładki zależny jest od grubości wypełnienia w ścianie osłonowej. Możliwe do zastosowania grubości wypełnień to od 24 do 31 mm w przypadku rygli z zagniecioną przekładką termiczną, i do 42 mm w ryglach z odrębną przekładką termiczną.

W miejscu montażu ściany, do słupów wstrzeliwany jest tworzywowy profil izolacyjny. Konstrukcja słupa jest zawsze tradycyjna: to znaczy przekładka termiczna, listwa zaciskowa i maskująca są odrębnymi elementami. Cała konstrukcja ściany osłonowej może być wykończona od zewnątrz różnego rodzaju listwami dekoracyjno – maskującymi o krawędziach zaokrąglonych tzw. „soft line” oraz listwami tradycyjnymi, o kształcie prostokątnym.

 

 

{uniform form=3/}

ALU-SERVICE

ul. GEN. ST. MACZKA 9
43-300 BIELSKO-BIAŁA
TEL. 602 689 716
Email: biuro@aluserv.com.pl

logo aluprof

prime

avantgarde-40

encore-logo

ts

yawal

pinterest

twitter

fb